Pracownia Poligrafii i Reklamy

ul. Władysława Łokietka 308, 31-334 Kraków

tel. / fax 0-12 / 635 19 27, 0-12 / 635 13 58

szadek@szadek.com.pl